Fondsen en subsidiënten

  

Deze fondsen dragen bij aan de brede toegankelijkheid van het Mahler Festival:

     
     
     

Deze fondsen dragen bij aan het educatieprogramma in het seizoen van het Mahler Festival.

     

Het Mahler Festival wordt bovendien gerealiseerd met steun van begunstigers die anoniem wensen te blijven.